İslam Hukuku Açısından Sinema ve Problemleri | İsmail Güllük

Hassan b. Sabit Sinema Akademisinde bu hafta Dr. İsmail Güllük’ün katılımıyla “İslam Hukuku Açısından Sinema ve Problemleri” başlıklı seminer gerçekleştirildi. İslam Hukukunda sinemanın sınırları, mahremiyet çizgisi, kadın oyuncunun durumu ve Hz. Peygamber’in (sas) sinemada gösterimi gibi birçok güncel meselenin konuşulduğu seminerde farklı bakış açıları ve çözümler getirilerek konu etraflıca tartışıldı. Dr. İsmail Güllük, kendi hazırlamış olduğu doktora tezinin de aynı başlığı taşıdığını belirterek böyle bir akademinin hayata geçirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yoğun bir katılımın gözlemlendiği seminer, katılımcılarla güncel konular üzerine yapılan soru cevap faslının ardından sona erdi.

(299)