İlahi Sözün Gücü

Kur’an’ın daha doğru anlaşılması ve tartışılan önemli meselelerin açıklanması konusunda ehil olan hocalarımızla “Vahyin Gölgesinde” üst başlığında yapılan derslerimizi bu Pazar Prof. Dr. Tahsin Görgün ile gerçekleştirdik. Tahsin Görgün’ün “İlahi Sözün Gücü” başlığı ile yapmış olduğu dersi istifadenize sunuyoruz.

“Vahyin Gölgesinde” derslerimizin bir sonraki dersi 14 Şubat 2016’da “Kur’an Işığında İlim ve Alim” başlığı altında Yusuf Ziya Kavakçı tarafından icra edilecektir.

(413)