Gaziantep / Antep’in Sakini: Hz. Cerir b. Abdullah

82 İL 82 SAHABÎ Programı Gaziantep’te

Siyer Araştırmaları Merkezi’mizin düzenlediği 82 İl 82 Sahabî Projesinin 4. Programı Gaziantep’te yapıldı. Kısa adı GAİMDER olan Gaziantep İmam Hatip Mezunları ve Gönüllüleri Derneği’nin ev sahipliliği yaptığı program, 10 Şubat 2012 Cuma günü Şahinbey Belediye Konferans salonunda icra edildi .

Gaziantep halkının yoğun ilgi gösterdiği programa başta Malatya, Adana ve Şanlıurfa olmak üzere birçok çevre illerden de büyük bir katılım oldu.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. GAİMDER Başkanı Mehmet Taner’in selamlama konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Muhammet Emin Yıldırım Hocamız, projenin önem ve gayesine değindikten sonra neden Gaziantep’te, Cerir b. Abdullah’ın anlatılacağına dikkat çekti. Cerir b. Abdullah’ın Hz. Ali’nin hilafet dönemlerinin sonlarında o günkü adı ile Karkisiye, bugünkü adıyla Karkamış olan beldeye geldiğini ve burada bir müddet inzivaya çekildiğini Hicri 51, Miladi 671’de ise burada vefat ettiğini çeşitli kaynaklar ışığında anlattı. Şu an kabrinin bilinmediğine dikkat çeken Hocamız, bu konuda resmi makamlara iş düştüğünü, Valiliğin, Diyanet Teşkilatının ve Üniversitelerin çeşitli çalışmalar yapabileceklerine dikkat çekti. Ayrıca yine kaynakların bilgilerine dayanarak, el-Katip lakaplı, Hanzala b. er-Rabî ve Hâris b. Yezid el-Amirî’nin de Karkamış’ta vefat ettiklerini söyledi.

Peygamberimizin; “Ashabımdan biri bir beldede vefat ederse, kıyamet günü onlar için bir komutan ve aydınlık saçan bir rehber olarak diriltilir” hadisini hatırlatan Hocamız, Gazianteplilere: “İstemez misiniz; haşir meydanına Cerir b. Abdullah’ın rehberliğinde yürümeyi?” diye sordu.

Daha sonra Cerir b. Abdullah’ın hayatından örnekler ve tablolar aktaran Hocamız, bu büyük sahabinin çok farklı ve istisnai özelliklerine dikkatleri çekti. Hiç şüphesiz en dikkat çeken husus; Hz. Ömer’in onun için: “Ümmetin Yusuf’u” ifadesi ile, Peygamberimiz’in “Cerir bizdendir, Ehl-i Beyt’imizdendir” hadisi oldu.

Peygamberimiz’den 100 tane hadis rivayet eden Cerir b. Abdullah’ın rivayet ettiği hadislerden örnekler veren Hocamız, konuşmasını onun hayatından alınması gereken birçok mesajlar olduğunu belirterek, 10 maddede bu mesajları özetledi.

Bu on madde şunlardı:

1- Hakikati elde etmek için gayret göster ki, nübüvvet bahçesine girebilesin.
2- İradenin hakkını ver ki, bu çağın Yusuf’u olabilesin.
3- Elindeki nimetleri imanın hizmetine sun ki, Ehli Beyt’ten sayılabilesin.
4- Çağın putlarını Hz. Cerir gibi kır ki, Peygamber’i rahat ettirebilesin.
5- İslam yolunda güzel çığırlar aç ki, öldükten sonra bile hesap defterini işlettirebilesin.
6- İmanına zulmü yani şirki bulaştırma ki, tüm korkulardan emin kalabilesin.
7- İslam’ın büyüklerine gereğince ihtiram göster ki, değerine değer katabilesin.
8- Başkalarının ayıplarını, kusurlarını ört ki, merhamete muhatap kılınabilesin.
9- Dürüst bir tüccar ol ki, hiçbir gölgenin olmadığı günde rahmeti kazanabilesin.
10- Tüm bu mesajları duy ki, kıyamet günü haşir meydanına Hz. Cerir’in arkasında yürüyebilesin.

Başta Gaziantep İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Bakkal olmak üzere, birçok resmi ve sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin de katıldığı program, Şanlıurfa’nın sevilen simalarından Abdulaziz Kutluay Hoca’nın duasıyla nihayet buldu.

Projenin 5. programı 4 Mart 2012 Pazar günü Edirne’de Es’ad b. Zürare ile devam edecek…

(3289)