Bir Tarih Klasiği Olarak El-Bidâye ve’n-Nihâye | Mehmet Emin Demir

Arş. Gör. Mehmet Emin Demir’in Tarih Medresesi kapsamında yapmış olduğu “Bir Tarih Klasiği Olarak El-Bidâye ve’n-Nihâye” başlıklı Tarih Şuuru dersi.

(45)

Kategori: Tarih Şuuru