Berat Neyle Kazanılır?

● Recep ve Şaban kıymetini Ramazan’dan alır.
● Ramazan kıymetini son 10 günden alır.
● Son 10 gün kıymetini içerisinde saklanan Kadir gecesinden alır.
● Kadir gecesi kıymetini kendinden nazil olan Kur’an’dan alır…
● Allah’ın kitabı okunacak
● Anlaşılmaya çalışılacak
● Anlaşılan mana kavranılacak
● Kavranılan maksat içselleştirilecek
● En son aşamada bütün bunlar hayatı şekillendirecek…

“Muhakkak ki Allah Teala Şaban ayının onbeşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanı mağfiret eder” (Tirmizi,Savm 39)

Kimler Mahrum Kalacak ?

“Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Şaban’ın onbeşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.” (İbn Mace,İkamet 191)

“Allah Teala Şaban’ın onbeşinci gecesi tecelli eder ve ana babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.” (Tirmizi,Savm 38)

“Şaban’ın on beşinci geçesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir ; İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım.
Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim.
Başına musibet/hastalık gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.
Böyle tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.”(İbn Mace,İkamet 191)

“Sene içerisinde dört gecenin kıymetini bil ! Şüphesiz ki Allah Teala bu dört gecede rahmetini yağdırır da yağdırır.

Bu geceler ;

● Recep ayının ilk gecesi
● Şaban ayının ortasında ki gece (Berat Gecesi)
● Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir.” (Münavi, Feyzü’l Kadir,III,454)

Berat Gecesinin İsimleri ;

● Leyletü’l-Mübareke / Bereketler Gecesi
● Leyletü’l-Hükm / Hükümler Gecesi
● Leyletü’l-Berae / Beraat Gecesi
● Leytü’l-Rahme / Rahmet Gecesi
● Leyletü’s-Sak / Vesika Gecesi

Berat Neyle Kazanılır ?

● Sağlam ve sahih bir şekilde imanın öğrenilip içselleştirilmesi ile ;
● Yaratma da O’nun azze ve celle yaşatma da
● Yaratma da O’nun azze ve celle Hüküm koyma da
● Yaratma da O’nun azze ve celle İbadet edilme de
● Mabet de O’nun azze ve celle Ticaret de
● Cami de O’nun azze ve celle Siyaset de
● İmandan sonra en büyük hakikat olan namazın hakkıyla ikame etmek ile
● Namaz, kulun Rabbi ile buluşması
● Namaz, kulun Rabbi ile konuşması
● Namaz, mü’minin Miracı
● Namaz, gözlerimizin nuru
● Namaz, İslam’ın en büyük işareti
● Namaz, hesabın ilk konusu…

✓ “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun
namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa işi iyi gider ve kazançlı
çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet
farzlardan bir şey noksan çıkarsa Azizi ve Celil olan Rabbi ;
Kulumun nafile namazları var mı bakınız ? der. Farzların eksiği
nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde
hesaba çekilir.” (Tirmizi,Mevakit 188)

● Her türlü hata, kusur, eksik ve günahlardan samimi bir şekilde yüz çevirip tevbe etmek ile ;

Yapılan Bir Tevbenin Kabul Şartları Nelerdir ?

● Samimi bir nadamet/pişmanlık duymak
● İşlenen günahlardan nefret etmek ve onlara geri dönmeyi ateşe girmek
kadar feci görmek
● Tevbeyi salih amellerle desteklemek
● Tevbenin, Allah’ın kabulüne muhtaç olduğunu unutmamak
● Tevbede ümitsiz olmamak
● Tevbeyi ertelememek● Allah’ın dinine hizmet etmek için gayret etmenin adı olan cihadı hayatın eksenine yerleştirmek ile
● Menfaat üzere değil Merhamet üzere varlığa bakıp bütün muamelelerin
merhamet üzere yapmak ile
● Kim olursa olsun zalime karşı kim olursa olsun mazlumdan yana ilkesinin bir
gereği olarak adalet üzere davranmaya gayret etmek ile
● Kul hakkına ciddi bir şekilde riayet edip asla bir başkasının hakkına girerek bu
vebali üstlenmiş bir vaziyette hesap divanına gitmemek ile ;
● “Kimin Müslüman kardeşinde zulümle alınmış bir hakkı varsa dindar ve
dirheminin (paranın) bulunmayacağı Kıyamet gününden önce onunla
helalleşsin. Helalleşmeden ölürse iyi bir ameli varsa zulmettiği kadarı
alınıp hak sahibine verilir. Eğer yeterince iyiliği yok ise bu defa hak
sahibinin günahı alınır ve hak yiyen zalime yükletilir”
(Buhari, Mezalim 10)

Gelin bu geceyi şu 10 amel ile taçlandıralım ;

● Nasuh bir tevbe
● Derin bir istiğfar
● Tertil üzere bir kıraat
● Bazı şeylere karar verme ve bazı şeyler için karar alma
● Huzur-u İlahiye’ye çıkma
● Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile bağlarımızı sağlamlaştırmaya
● Örnek ve model olarak Sahabe’yi edinme
● Bize verilen nimetlerin ciddi bir şekilde hatırlama
● Sadaka ve infakları fazlalaştırma
● Dua dua Mevla’ya yakarışlarımızı gönderme

“Allah’ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana
iltice ederim. Sana gereği gibi hamd etmkeden acizim. Sen kendini nasıl sena
ediyorsan öylesin (et-Tergib ve t’Terhip, II, 119, 120)
Tevbe ettikden sonra büyük günah yoktur,
Günahta ısrar etmedikden sonra küçük günah yoktur,
Her günahtan küfre giden bir yol vardır..

(825)