Bedir’den İstikamet Dersleri | Muhammed Emin Yıldırım

Kur’an’da Furkan günü olarak geçen ve Bedir Gazvesinin Hicri yıldönümü olan Ramazan ayının 17. Gecesi Siyer Vakfımızın düzenlemiş olduğu Bedir Gecesi programıyla ihya edildi.

Bu sene 12.si düzenlenen Bedir Gecesi programımız Siyer Vakfımızın Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Program sözlerin en güzeli olan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından söz, “Bedir’den İstikamet Dersleri” serlevhalı konferansını yapmak üzere Muhammed Emin Yıldırım Hocamıza tevdi edildi.

Bedir Gecesi programımız Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın konferansın sonunda yapmış olduğu dua ile nihayete erdi.

Dersten Cümleler

Fetih Sûresi’nin son üç ayeti:

– Kur’ân-ı Kerim Efendimiz’i (sas) bize nasıl anlatır? 
– Kur’an-ı Kerim Sahâbeyi bize nasıl anlatır?

Fetih Sûresi 29. ayette Sahâbe’nin Özellikleri  

1. Her daim Resûlullah’ın (sas) yanında ve onun emrine amade

2. Kâfirlere karşı şiddetli, çetin ve heybetli 

3. Kendi aralarında merhametli, şefkatli ve muhabbetli  

4. Namazı hayatlarının esası kılan, rükûnun ve secdenin hakkını veren

5. Her an Allah’tan lütuf ve rıza isteyen

6. Yüzlerinde secdenin izini taşıyan  

7. Varlıkları ile mü’mine moral, münkire korku veren

8. Birbirlerine düşüp parçalanmayan, bilakis birbirlerine kenetlenen

9. Aralarındaki birlik ve beraberlik ile düşmanı adeta çatlatan 

10. Bütün bunlardan dolayı büyük bir mağfirete ve mükâfata mazhar olan  

Aşere-i Mübeşşere’nin Özellikleri  

1. Hz. Ömer dışında diğerlerinin hepsi ilk günlerde iman etmişlerdir.  

2. Hepsi Kureyş kabilesine mensup olup nesepleri Hz. Peygamber’in nesebiyle birleşmektedir. 

3. Hepsi Bedir Savaşı’na ve Bey‘atürrıdvân’a katılmışlardır. 

4. Allah’ı ve Resulü’nü sevdikleri bizzat Hz. Peygamber tarafından açıklanmıştır.

5. Allah yolunda yakınlarına karşı savaşmaktan çekinmemişlerdir.

6. Asr-ı Saadet’in 10 temel kolonu, esası, temeli olmuşlardır.  

7. İnsanlığın en hayırlıları Sahâbe, Sahabenin en hayırlıları ise hep onlar olmuşlardır.  

8. İlk günden son güne hep Hz. Peygamber’e ve İslâm’a büyük yardımlarda bulunmuşlardır.  

9. Allah Resûlü’nün has halkasını oluşturmuş, her daim Efendimiz’in yanında yerlerini almışlardır.  

10. Hiçbir imtihan, dert, sıkıntı onların istikametlerini etkilememiş, ilk günden son güne bu istikametlerini korumuşlardır.

Alınması Gereken Mesajlar

İstikamet, bütün peygamberlerin en fazla zorlandığı sorumluluktu. Ey Bedir Mektebine talebe olmak isteyen kardeşim! Talebelik istikrar ve istikamet ister. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun hedefe kitlenmek ister. Talha b. Ubeydullah (ra) gibi hedefin cennet olsun ki bu istikamet çizgisini son nefesine kadar koruyabilesin.  

İstikamet, Efendimiz’in (sas) saçlarına ak düşüren, mübarek belini büken bir sorumluluktu. Ey Bedir Mektebine talebe olmak isteyen kardeşim! Peygamber yolunu yol edinmek güçlü bir muhabbet ve sadakat ister. Zübeyr b. Avvam (ra) gibi ihlâs sarılacağın en önemli azık olsun ki bu istikamet çizgisini son nefesine kadar koruyabilesin.

İstikamet, Rahman olan Allah’ın mü’min kulları üzerinde görmek istediği bir sorumluluktu. Ey Bedir Mektebine talebe olmak isteyen kardeşim! Rahman’ın has kullarından olmak, sağlam bir şekilde merhameti ve şefkati temsiliyet ister. Abdurrahman b. Avf (ra) gibi helal-haram hassasiyetin olsun ki bu istikamet çizgisini son nefesine kadar koruyabilesin.

İstikamet, Efendimiz’in (sas) sahâbede gördüğü zaman, en fazla sevindiği bir sorumluluktu. Ey Bedir Mektebine talebe olmak isteyen kardeşim! 14 asır sonra olsa bile Efendimiz’i (sas) memnun etmek, heybeti ve vakarı kuşanmak ister. Sa’d b. Ebî Vakkâs (ra) gibi İslâm için hamiyetin olsun ki bu istikamet çizgisini son nefesine kadar koruyabilesin.

İstikamet, mü’mini diğerlerinden ayıran en önemli sorumluluktu. Ey Bedir Mektebine talebe olmak isteyen kardeşim! Dünya hayatının sana dayattığı nice imtihanlardan yüz akı ile çıkmak istiğna ve insibağ ister. Said b. Zeyd (ra) gibi imanı ve imanın hakikati olan tevhidi içselleştir ki bu istikamet çizgisini son nefesine kadar koruyabilesin. 

İstikamet, tesis edip koruyana cennet kazandırtan bir sorumluluktu. Ey Bedir Mektebine talebe olmak isteyen kardeşim! İman sahibinden ehliyet, liyakat ve adalet ister. Ebû Ubeyde b. Cerrâh (ra) gibi yaşadığın toplumun emin insanı ol ki bu istikamet çizgisini son nefesine kadar koruyabilesin. 

(463)