Bartın / Ümmetin Hakimi: Hz. Ebû’d Derda

82 İL 82 SAHABÎ Bartın’da…

Yaz döneminde kısa bir ara verilen 82 İl 82 Sahabî projesi kaldığı yerden devam ediyor. Projenin 18.programı Bartın’da yapıldı. Ümmetin Hâkimi Ebû’d-Derda b. Zeyd’in anlatıldığı program, Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Selamlama konuşmasının ardından projenin tanıtım filmi izlendi. Daha sonra kürsüye Muhammed Emin Yıldırım Hocamız davet edildi.

Sözlerine neden Ebû’d-Derda’nın (ra) Bartın’da anlatıldığını belirterek başlayan Hocamız, “Veda Haccı sırasında Peygamberimizi dinleyen sahabe sayısının 124.000 olduğunu, bunlardan sadece 10.000 civarında sahabenin isimlerinin ve bir kısmının da hayatlarının bilindiğini, dolayısı ile meşhur Ebû’d-Derda’nın Şam’da vefat ettiği bilgisinin doğru olduğunu, ancak Bartın’da bulunan kabrin ya makam veyahut da bu isim ve künyede başka bir sahabî olabileceğini” söyledi.

Yıldırım daha sonra: “Madem Hz. Ebû’d-Derda adına burada bir kabir/makam var, madem adı burada var, o halde tadı da olsun” diyerek, o büyük sahabînin hayatını çok farklı yönleri ile anlattı.
Zaman zaman heyecanların arttığı, zaman zaman gözlerin yaşardığı programda Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Ebû’d-Derda’nın (ra) hayatının, sözlerinin ve rivayet ettiği hadislerinin üzerinden çok önemli mesajlar verdi. Konuşmasının başında Ebû’d-Derda’dan aktardığı bir söz dinleyenleri adeta sarstı. O sözde, büyük sahabî diyordu ki: “Cahile, bilmeyene bir kez yazıklar olsun, bilip de gereğini yerine getirmeyene ise yedi kez yazıklar olsun.”

Peygamberimizin (sas) : “Her hak sahibine hakkını verin.” fermanına uyarak Ebû’d-Derda’nın nasıl hayatında buna riayet ettiğini belirten Hocamız, “O bize şu beş hakkın nasıl ödenmesi gerektiğini öğretmiştir” diyerek, bunların; ” İlmin, muallimliğin, talebeliğin, dostluğun ve babalığın hakkı” olduğunu söyledi.

Bu beş hak konusunda Ebû’d-Derda’nın bizlerin dünyasına vermek istediği mesajların ise şunlar olduğunu belirtti:

1. İlmin hakkı, ameldir; öğrendiklerinle amel et ki, bilginin hamalı değil, sahibi olabilesin.
2. Muallimliğin hakkı, merhamettir; talim ve terbiyenin temeline merhameti yerleştir ki, adam gibi adamlar yetiştirebilesin.
3. Talebeliğin hakkı, istikrar ve azimdir; kalbini, aklını, bedenini dağınıklıktan kurtar ki, basamakları birer birer çıkabilesin.
4. Dostluğun hakkı, sadakattir; ne olursa olsun dostuna el uzat ki, onu düştüğü yerden kaldırıp, cennete beraberce yürüyebilesin.
5. Babalığın hakkı, evlatlarının istikbali için yanmaktır; istikbali malda, soyda, güzellikte, şanda, şöhrette arama ki, yanlışa düşmeyesin.

Hocamız konuşmasını, Ebû’d-Derda’nın vefatını ve vasiyetini anlatarak tamamladı. Projenin 19. programı 23 Eylül 2012 Pazar günü, “Müslüman Tüccar: Osman b. Affan” başlığında Kayseri’de icra edilecek.

(3414)