Aksaray / Kabul Olunmuş Dua: Hz. Said B. Zeyd

82 İL 82 SAHABÎ Aksaray’da

82 İl 82 Sahabî projesinin 21. programı Aksaray’da yapıldı. Enderun Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin ev sahipliğini yaptığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve selamlama konuşması ile başladı. Daha sonra kürsüye davet edilen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Kabul Olmuş Bir Dua” başlığında cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Said b. Zeyd’i anlattı.
Programdan süzülen bazı önemli cümleleri sizlerle paylaşıyoruz:

• “Aksaray’ın Selçuklu dönemindeki ismi Daru’z-Zafer, yani Zafer evidir. Sahabe Nübüvvetin 6.yılı Hz. Ömer’in Müslüman olmasını bir zafer olarak kabul etmiş, onu imana taşıyan evi ise -ki o ev Said b. Zeyd ile Fatıma bint Hatttab’ın eviydi- zafer evi olarak isimlendirmişlerdi. Bundan dolayı istedik ki, adı tarihte zafer evi olan Aksaray’da, Said b. Zeyd diyelim. Diyelim de hem Ömer’in ruhunu, hem Said’in ruhunu anlayalım ve bu ruha muhtaç olduğumuz şu günlerde bunu diriltmenin yollarını ve imkânlarını elde edelim.”

• Zeyd b. Amr’a söylenen söz: “Doğru şeyi, yanlış yerde arıyorsun.”

• Zey d. Amr: “Ya Rabbi! Ben gönderilecek son elçiden, mahrum oldum. Ne olur sen oğlum Said’i ondan mahrum etme!”

• “Muvahhid bir babanın kabul olunmuş bir duası”

• Annesi Fatıma binti Ba’ce…

• Said b. Zeyd, Miladi 591 yılında doğmuştur. Dolayısı ile Efendimiz’den 20, amcasının oğlu sayılan Hz. Ömer’den 7 yaş küçüktür.

• “Babam Zeyd babası Hattab’tan çok çekmişti. Şimdi bende oğlu Ömer’den, onun korkusundan çok çekiyorum.”

• Hz. Ömer’in Müslüman oluşu…

• Said b. Zeyd ve ailesi Medine’de…

• Muhacir-Ensar kardeşliğinde Resulullah bu teslimiyet evini yine bir teslimiyet kahramanı olan Bedrin aslanlarından, Uhud’un şehitlerinden Rafi ibn Malik’e kardeş kılacaktı.

• Efendimiz’in Medine’de istihbarat teşkilatı kurması ve bu göreve Said b. Zeyd ile Talha b. Ubeydullah’ı getirmesi…

• Bedir’e doğru…

• Uhud ve münafıklara verilen cevap…

• Hz. Ebû Bekir dönemi…

• “Ey Allah Resulü’nün halifesi! Emrindeyim. Bu güne kadar nasıl Efendimiz’in ellerinde çekilmiş bir kılıç idiysem, şimdi de senin ellerinde çekilmiş bir kılıç gibiyim. Beni nasıl istersen
öyle kullan.”

• Yermuk’ta: “Ey İslam’ın askerleri! Cesaret ve kahramanlık sahibine dünyada şeref, ahirette rahmet bahşeder. Haydi, hep beraber bu ikisini kazanmaya çalışalım!”diyecekti.

• Hz. Ömer dönemi…

Ders boyunca anılan birçok isimden beş tanesi ve bunların bize verdikleri beş mesajı:

• 1- Zeyd b. Amr ve tevhid
• 2- Ebu Bekir b. Ebi Kuhafe ve aşk
• 3- Fatıma bint Hattab ve fedakârlık
• 4- Ömer b. Hattab ve adalet
• 5- Said b. Zeyd ve teslimiyet

Bu beş şahsın bize söylediği beş cümle şunlardı:

1. Zeyd b. Amr gibi tevhidi hayatına hâkim kılıp muvahhid bir mümin ol ki, hayatın evlatlarının üzerinde kabul olmuş bir duaya dönüşebilsin.
2. Hz. Ebû Bekir gibi davanı kendine sevda ve aşk haline getir ki, iman halkasına Said gibi yiğitler taşıyabilesin.
3. Fatıma bint Hattab gibi risalet davası adına fedakârlık yap ki, Ömer gibi İslam’ı zafer sayılabilecek adamlar kazanabilesin.
4. Ömer b. Hattab gibi adaleti hayatının esası kıl ki, yönetim işini bir avantaj değil, büyük bir sorumluluk olarak görebilesin.
5. Said b. Zeyd gibi teslimiyeti imanının olmazsa olmazı yap ki, dünyadan cennete uzanabilesin, hangi şart ve durumda yaşarsan yaşa tek başına ümmet olabilesin.

(3024)